THIẾT KẾ NỘI NGOẠI THẤT NHÀ HÀNG ALADIN

THIẾT KẾ NỘI-NGOẠI THẤT NHÀ HÀNG ALADIN

Khách hàng: Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại ALADIN

Địa điểm: B52_ Đường Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, HN

Thời gian thi công dự kiến: 06/02/2017 đến ngày 06/04/2017

Chi phí dự kiến: 2 tỷ đồng

 

a-ngoai-that-nha-hang-1

 

 

a-ngoai-that-nha-hang-2

 

 

a-ngoai-that-nha-hang-3

 

 

noi-that-t1-1

 

 

noi-that-t1-2

 

 

noi-that-t1-3

 

 

noi-that-t1-4

 

 

noi-that-t1-5

 

 

noi-that-t1-7

 

 

noi-that-t1-8

 

 

noi-that-t1-9

 

 

noi-that-t-2-1

 

 

noi-that-t-2-3

 

noi-that-t-2-4

 

 

noi-that-t-2-5

 

 

noi-that-t-3-1

 

 

noi-that-t-3-2

 

 

noi-that-t-3-3

noi-that-t-3-4

 

 

noi-that-t-3-5

 

 

Bài Viết Liên Quan